VnTools Excel v2.0 mới nhất

VnTools Excel v2 là tiện ích Add-Ins cho Excel 2007, 2010, 2013, 2016 32 bit và 64 bit.

VnTools-Excel

VnTools Excel giúp bạn đắc lực trong các công việc. Với 4 nhóm tiện ích chủ yếu sau đây:

Tiện ích về văn bản

  • Tách – ghép họ và tên.
  • Xóa hàng trống (xóa các ô không có dữ liệu).
  • Tô màu xen kẽ.
  • Xóa dấu văn bản (Chuyển sang dạng chữ: Tieng Viet khong dau)
  • Chuyển đổi Fonts chữ trong bảng tính excel.
  • Chuyển đổi CHỮ HOA sang chữ thường và ngược lại.
  • Sắp xếp theo chữ Tiếng Việt.
đọc tiếp