Giới thiệu Add-Ins vnTools của Nguyễn Thanh Điểu

Là một nhân viên văn phòng, kế toán hay thủ quỹ… Ai rồi cũng gặp trường hợp phải xử lý về các ô số trên Excel. Nhu cầu đổi giá trị số sang chữ trên excel là tất yếu. Có một tiện ích nhỏ cũng tên là vnTools của Nguyễn Thanh Điểu. Dành cho excel sẽ giúp các bạn đổi số thành chữ trong Excel rất tiện.

Add-Ins vnTools Nguyễn Thanh Điểu

Tiện ích vnTools Nguyễn Thanh Điểu đang ở phiên bản 1.2.0 (Office 2003 và 2007). Tác giả đã lâu chưa cập nhật thêm tính năng mới. Add-ins excel này được phân phối trên blog của tác giả tại địa chỉ: http://dieunt.blogspot.com/

vnTools-Nguyen-Thanh-Dieu

XL vnTools là một công cụ tiếng Việt (freeware) dạng Excel Add-in, Bao gồm một số tiện ích và hàm:

đọc tiếp