doisothanhchu.xla tự động đổi số thành chữ Excel

Trong bài viết này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo hàm tự động đổi số thành chữ cho Excel. Cách làm chi tiết tạo file doisothanhchu.xla

Tự viết code hàm Visual Basic

Quy trình các bước thực hiện như sau:

Từ cửa sổ làm việc của chương trình Microsoft Excel. Các bạn bấm vào menu Tool —> Macro —> Visual Basic Editor để bật cửa sổ Microsoft Visual Basic. Hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Alt + F11

đọc tiếp